Att barn blir sjuka är ingenting ovanligt, speciellt under barnens yngre år när barnet vistas mycket på förskola. Det finns många olika anledningar till att ett barn blir sjukt och den absolut vanligaste sjukdomen är naturligtvis en förkylning. Förkylningen kan vara enkel eller mer svår och symptomen visar sig i form av en rinnande näsa, feber eller hosta. Som tur är går förkylningen över av sig själv, men det är viktigt att barnet får vila och dricka mycket vätska.

Utöver en förkylning finns det dock andra sjukdomar som också är vanligt förekommande. Tredagarsfeber är inte helt ovanligt och drabbar oftast mindre barn. Barnet har medel till hög feber under loppet av tre dagar, men visar inga andra typer av symptom som vid t.ex. influensa eller virus. Även här är det viktigt att barnet dricker mycket och om det krävs kan febernedsättande tillföras. Om barnet blir mycket dåsigt och har svårt att få i sig vätska bör man kontakta en vårdcentral omgående.

Vattkoppor, körtelfeber, kikhosta, krupp. Det finns flera olika barnsjukdomar som kan vara bra att ha en kunskap om. Vattkoppor är en barnsjukdom som majoriteten av alla barn går igenom och även om det kan vara en mycket jobbig tid för barnet, så är vattkoppor sällan farligt. Ofta börjar sjukdomen med små vattenfyllda blåsor på rygg eller bröstkorg, men kopporna kan visa sig överallt på kroppen. För några barn blir symptomen väldigt stora och kopporna kan täcka större delen av kroppen, medan föräldrar hos andra barn knappt märker av att barnsjukdomen har ägt rum. Ett barn med vattkoppor ska alltid hålla sig hemma från skola/förskola och besöker man en vårdcentral bör man kontakta vården innan man dyker upp, för att undvika att andra barn och vuxna smittas.

Är du orolig för ditt barn ska du alltid söka vård. I Sverige är vård och mediciner kostnadsfria för barn och på så sätt kan man försäkra sig om att man alltid kan få hjälp om man behöver.