Psykisk ohälsa är inte något som enbart drabbar vuxna människor, utan tyvärr är det många barn som även kan lida av problemen. Under uppväxten är det inte ovanligt att många barn visar någon form av ändrat beteendemönster, t. ex. genom att få utbrott, vägra äta eller få talsvårigheter som barnet inte tidigare haft. I de allra flesta fall brukar detta gå över av sig själv, men i vissa fall kan problemen kvarstå och det är då man som förälder behöver vara observant.

Det finns ett flertal studier och undersökningar som visar att psykisk ohälsa har ökat för barn under de senaste åren. Idag sägs det att cirka 10-15 % av alla barn någon gång har varit i kontakt med en ungdomspsykiatriker eller t.e x. BUP.

Vad beror då den psykiska ohälsan på? De absolut främsta anledningar till psykisk ohälsa är att barnet får uppleva våld och konflikter inom sin egen familj. Mobbning är också en mycket stor orsak och så är även missbruk hos föräldrar eller att familjen har det svårt ekonomiskt. Ibland kan det även vara så att barnet själv har någon svårighet när det kommer till utveckling och att varken föräldrar eller skola har lyckats uppmärksamma detta ordentligt nog för att flagga.

När det kommer till symptomen så skiljer sig dessa anmärkningsvärt från vuxna. Ett barn som är deprimerat behöver inte visa detta i form av att vara nedstämt eller dra sig undan, utan kan istället reagera med ilska eller aggression. Ett annat symptom som är mycket vanligt förekommande hos barn är att barnet har ont i magen, utan att det finns någon synlig förklaring till problemet. Det är inte ovanligt att vuxna som lider av psykisk ohälsa gärna försöker dölja sina känslor för omvärlden, medan barnen istället agerar ut dessa i omfattningar som kan vara svåra att förstå sig på.

Föräldrar är fantastiska när det kommer till att följa sin magkänsla och om man märker att barnet inte beter sig som vanligt är det viktigt att agera snabbt. Kontakta din närmaste BUP mottagning för en bedömning, så att barnet får hjälp att komma tillbaka på rätt spår.