Människans levnadsvanor har stor inverkan på huruvida man håller sig frisk eller inte. Trots att olika miljöfaktorer även kan ha en inverkan, så är det främst levnadsvanorna som har betydelse för människans hälsa. Forskning visar att människor som inte konsumerar stora mängder alkohol, inte röker och håller sig aktiv lever i snitt cirka 14 år längre än människor som väljer de mer ohälsosamma vägarna.

Det finns alltid möjlighet till förbättring och även om ett ohälsosamt liv har orsakat en sjukdom hos en vuxen människa är det alltid till hälsans fördel att förändra sina vanor. Ett mycket bra exempel på en sådan situation är om en människa har drabbats av en hjärtinfarkt. Om personen i fråga börjar att motionera och röra på sig, slutar röka eller konsumera alkohol, så minskar man risken för en ny hjärtinfarkt med hela 75 %. Det gäller dock att man håller i sina nya livsvanor i mer än en vecka och generellt är det 6 månader som krävs för att procentsatsen ska kunna räknas in.

Även om man röker vet de allra flesta människor vilka hälsorisker detta medför. Tobak är nämligen det absolut största hotet mot ens hälsa som man kan utsätta sig själv för och kan leda till många hjärt- och lungrelaterade sjukdomar, samt cancer. Det finns alltid fördelar med att sluta röka, speciellt om man lider av diabetes eller astma. På marknaden finns det många bra produkter att använda sig av och man kan också vända sig till sin vårdcentral för att få hjälp med ett rökstopp.

Ett hälsoproblem som faktiskt är vanligare än man kan tro är sömnproblem. Att då och då lida av tillfälliga sömnproblem är inte ovanligt och heller inte farligt. Man brukar säga att cirka en femtedel av alla vuxna människor känner att de inte får den sömn de behöver och problemen kan öka i takt med att man blir äldre. Även här finns det hjälp att få i form av samtalsterapi eller medicinering. För de allra flesta räcker det dock med att ändra sitt sätt att leva, äta och motionera.